Styrelsen

Ordförande
PR & kontaktperson   
   
Marcus Adolfsson
Billa Gård
583 60 Gammalkil
ad.marcus@telia.com
Mobil: 070-621 33 26

V-ordförande
Skadeansvarig och utbildningsansvarig
Jessica Prütz Sköld
Markebogatan 4
591 36 Motala
jessica.prutz-skold@edu.mjolby.se
Mobil: 070-241 97 55

Sekreterare
Webbansvarig
Ture Göransson
Villa de Nord, Gärdala
59046 Rimforsa
ture.goransson@outlook.com
Mobil: 070 583 32 34

Kassör
Susanne Arweson
Hageby St. Kohagen
590 16 Boxholm
susanne.arweson@gmail.com
Tel. 0142-580 60
Mobil: 076-109 08 30

Styrelseledamot

Styrelseledamot
Bihälsoansvarig
Ulla Lundström
Ingeltorp
605 95 Norrköping
ullaiblundstrom@hotmail.com
Mobil: 070-608 99 33

Styrelseledamot
Näringsbiodlingssamordnare & Kvalitetsansvarig
Carl-Johan Svensson
yxnakulla@gmail.com
Mobil: 070-263 05 90