Styrelsen

Ordförande       
Marcus Adolfsson
Billa Gård
583 60 Gammalkil
ad.marcus@telia.com
Mobil: 070-621 33 26

Sekreterare
Webb- och Avelsansvarig
Pentti Mäkilä
Långdansgatan 176
603 66 Norrköping
propam48@hotmail.com
Tel. 011-14 19 04
Mobil: 070-357 32 09

Kassör
Avelsansvarig

Susanne Arweson
Hageby St. Kohagen
590 16 Boxholm
susanne.arweson@gmail.com
Tel. 0142-580 60
Mobil: 076-109 08 30

V-ordförande
Kvalitets- och PR ansvarig
Mats Petersson
Gotthemsgatan 34
603 80 Norrköping
mats.wp@hotmail.com
Mobil: 073-158 31 48

Styrelseledamot
Näringsbiodlingssamordnare
Carl-Johan Svensson
yxnakulla@gmail.com
070-2630590

Styrelseledamot
Bihälsoansvarig
Ulla Lundström
Ingeltorp
605 95 Norrköping
ullaiblundstrom@hotmail.com
Mobil: 070-608 99 33

Styrelseledamot
Skadeansvarig och utbildningsansvarig
Jessica Prütz Sköld
Markebogatan 4
591 36 Motala
jessica.prutz-skold@edu.mjolby.se
Mobil: 070-241 97 55