Kurser/Utbildning

Föreläsning
Östergötlands Biodlardistrikt & Jordbruksverket bjuder in till föreläsning
Tisdag 11/5 kl 19.00-20.30 (c:a)
Obs! Ingen anmälan behövs!
Separat mail med länk till ZOOM kommer.

Honungsbin och vilda bin påverkar varandra som en naturlig del i våra ekosystem. Kombinationen  av många bisamhällen och minskade blomresurser kan dock ge effekter på vilda bin genom att det uppstår brist på pollen och nektar. Björn Gustavsson, bihälsokonsulent på Jordbruksverket, inleder med att berätta varför Jordbruksverket tycker det är viktigt att lyfta frågan om konkurrens. Tommy Karlsson, biolog på Länsstyrelsen, kommer att tala om ”Vildbinas ekologi, deras hot och vilka åtgärder som behöver vidtas för att rädda dem. Jordbruksverket har beviljats medel för att göra en litteraturstudie om konkurrens mellan honungsbin och vildbin. Sandra Lindström, forskare från Lunds universitet, redogör för studien –  effekter av konkurrens, kunskapsluckor och möjliga åtgärder.

Varmt välkomna!

Nybörjarutbildningar
För information inom Rimforsa kontakta Hildegard Nufer,
0494-21464 eller hildegard.nufer@gmail.com

För information inom Norrköping kontakta Ulla Lundström,
070-608 99 33, ullaiblundstrom@hotmail.com

För information inom Söderköping kontakta Pentti Mäkilä,
070-357 32 09 eller propam48@hotmail.com

För information inom Vikbolandet kontakta Lars-Göran Arvidsson,
styrelsen@vikbolandets-biodlare.se
Kursen är upplagd med praktikträffar och teori.

För information inom Valdemarsvik kontakta Lennart Gustavsson,
biet@v-bf.se

För information om nybörjarkurs inom Alvastra Biodlareförening,
kontakta Hans Ström, Ödeshög om du är intresserad av nybörjarkurs!
Tel: 070-594 79 59

Kursverksamhet i Finspångs BF
I vinter blir det en nybörjar- och fortsättningskurs i biodling med
start den 15 januari klockan 18.00. NBV:s kurslokal, i Majelden.
I vår blir det kurs i ”Biodling i praktiken” börjar den 13 maj
kl. 18.00, hos Anna-Britta.