Bisvärm

Svärmhämtning

Svärmtelefonen
Svärmtelefonen är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare. Har du upptäckt en svärm så ringer du telefonnumret. Du uppmanas då att knappa in postnumret där svärmen befinner sig. Tjänsten kopplar dig vidare till en ansvarig i ditt område. Får du ingen träff så kan du istället besöka biodlarna.se/distrikt för att själv ta reda på vart närmaste förening finns med dess kontaktuppgifter.

Numret till svärmtelefonen: 0766-86 07 01

En svärm, som man inte vet varifrån den kommer, kan ha bakterier som kan orsaka Amerikansk yngelröta och därför skall svärmen alltid slås in på kakmellanväggar. Svärmar, vid eventuell smitta, är duktiga på att bygga sig friska. Bina producerar då mycket vax och förbrukar den smittade honungen som bina haft med sig. En sådan svärm bör placeras lite skilt från bigården så att det inte finns risk för felflygningar.