Bisvärm

Svärmhämtning

Kontakta din närmaste lokala biodlarförening för svärmhämtning!

Här hittar du telefonnummer och kontaktpersoner!

En svärm, som man inte vet varifrån den kommer, kan ha bakterier som kan orsaka Amerikansk yngelröta och därför skall svärmen alltid slås in på kakmellanväggar. Svärmar, vid eventuell smitta, är duktiga på att bygga sig friska. Bina producerar då mycket vax och förbrukar den smittade honungen som bina haft med sig. En sådan svärm bör placeras lite skilt från bigården så att det inte finns risk för felflygningar.