Föredrag om gaddsteklar

Efter årsmötet och lunchen hölls ett mycket inspirerande föredrag av
Kjell Antonsson om vilda bin, gaddsteklar m.m.