Årsmöte 2020

Här kan du hämta årsmötesprotokollet från årsmötet med Östergötlands biodlardistrikt som hölls i Motala, lördagen den 15:e februari 2020.

Till årsstämmans ordförande valdes Jan-Erik Jansson.

Årsmötesprotokoll 2020