Årsmöte 2021

Här kan du hämta årsmötesprotokollet från årsmötet med Östergötlands biodlardistrikt som hölls via Zoom, lördagen den 20:e februari 2021.

Till årsstämmans ordförande valdes Magnus Adolfsson.

Årsmötesprotokoll 2021