Årsmöte 2018

Här kan du hämta årsmötesprotokollet från årsmötet med Östergötlands biodlardistrikt som hölls i Sjögestad Motell, lördagen den 17:e februari 2018. Årsmötesprotokoll 2018

Till årsstämmans ordförande valdes Åke Fredriksson.