Årsmöte 2019

Här kan du hämta årsmötesprotokollet från årsmötet med Östergötlands biodlardistrikt som hölls i Fröberga Bygdegård, lördagen den 16:e februari 2019. Årsmötesprotokoll 2019.

Till årsstämmans ordförande valdes Åke Fredriksson.