Årsmöte 2017

Här kan du hämta årsmötesprotokollet från årsmötet med Östergötlands biodlardistrikt som hölls i Dagsbergsgården, i Norrköping, lördagen den 18:e februari 2017. Årsmötesprotokollet 2017

Till årsstämmans ordförande valdes Jan-Erik Jansson.