Temamöten vintern 2019

22 december, 2018

Temamöten vintern 2019
Norrköpings och Vikbolandets Biodlareföreningar anordnar
tillsammans och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
följande temamöten under vintern. Mötena är öppna för alla
medlemmar i Östergötlands Biodlardistrikt.

 

Bee-Scanning
Tisdag den 19 mars, kommer Björn Lagerman
och demonstrerar Bee-Scanning.
Plats; Kuddby Björksätter Vikbolandet, kl 1830.
Ingen anmälan behövs.

 

Regler, föreskrifter och Amerikansk yngelröta
2019-03-27, Himmelstalund i Norrköping, kl.18.30.
Jordbruksverkets nya föreskrifter, därefter provtagning
och sanering efter amerikansk yngelröta.
Preben Kristiansen.