Apoteket Wasens vandringspris för bästa Östgötahonung 2017

8 juni, 2017

Liksom föregående år vill vi få in den bästa burken från föreningens honungsbedömning till Wasentävlingen. Burken ska, liksom för direkt inlämnade bidrag, stoppas i en genomsynlig plastpåse tillsammans med en lapp med producentens namn och telefonnummer. Kopia med honungsbedömningskort är inte behövligt, då det visat sig svårt att i praktiken använda dem vid bedömningen. Deltagare som går till tävlingen ska ha givit sitt medgivande. Lämpligen ställs frågan när burken lämnas in om det accepteras att burken går vidare till Wasentävlingen om det blir aktuellt. Burkarna som lämnas direkt till tävlingen ska vara av glas med tättslutande lock och minst på 100 g. Där burkarna går via honungsbedömningen gäller de lokala premisserna. Honungsbedömningskommittén kan med fördel förmedla även dessa burkar.  Burkarna samlas in till distriktsstyrelsen senast 31/12.  Medlemskap i SBR är obligatoriskt för att delta i tävlingen. Enligt årsmötesbeslut är det även i år obligatoriskt att bidragen till tävlingen ska vara egenprocessad honung.